Política Privacitat

1.1 D'acord amb l'article 13 de el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa que les dades seran tractades per MIQUEL CERDÀ CIFRE , com a responsable d'aquests.

MIQUEL CERDÀ CIFRE informa l'Usuari / client de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la pàgina web per i per a MIQUEL CERDÀ CIFRE, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i prestació dels serveis i / o venda dels productes oferts a la pàgina web. Aquest fitxer es troba inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades sota el codi d'inscripció 2161021891 . Qual 1.2 El usuari / client accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la pàgina, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, amb el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin aquestes dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li demanem les dades necessàries per als fins als quals està destinat l'activitat de la nostra empresa.


FINALITAT

  • Comercialització de productes o serveis de la pàgina web.
  • Manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual amb el mateix.
  • Trametre informació de productes i serveis de la nostra entitat i / o els seus "partners", fins i tot per mitjà de correu electrònic a través del "mailing" i de les "newsletters".
  • Dissociació de les dades personals dels usuaris per a finalitats estadístiques i / o comercials segons els seus hàbits de consum i navegació.

Legitimació

  • Sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei per a una correcta gestió de l'servei sol·licitat.
  • El consentiment de l'usuari en relació amb la finalitat promocional i d'informació de notícies sobre els productes a través del "mailing" o "newsletters" i / o als seus "partners". Així com per mostrar-publicitat ersonalizada adaptada als seus hàbits de consum.
  • El compliment d'obligacions legals aplicables en la cessió de dades a organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.


DURADA

  • Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.


DRETS

  • Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oposar-se a el tractament, o exercir el dret a la portabilitat d'aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui dirigit a l'responsable de l'tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).1.3 L'usuari accepta que MIQUEL CERDÀ CIFRE pugui utilitzar cookies i seguiment d'IPs per tal de recollir dades a efectes estadísticos.

1.4 MIQUEL CERDÀ CIFRE es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat de el fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix pel Reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

a 1.5 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de MIQUEL CERDÀ CIFRE , essent aquesta entitat la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, d'acord amb la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.
En els formularis de Registre on es demanin dades de caràcter personal, s'han d'assenyalar els diferents camps l'emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent. Així, tret que s'indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

1.6 El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web ( inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb l'entitat propietària d'aquesta pàgina web.

1.7 També seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals el client decideixi subscriure o utilitzar, per exemple:

• En el cas que s'hagi subscrit a la recepció de butlletins informatius, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l'enviament d'aquest butlletí.
• En cas que hagi autoritzat l'enviament de publicitat, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.
Tot això de conformitat amb l'art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l' art 4 Reial decret llei 13/2012, amb la seva nova redacción.

1.8 l'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a el cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de MIQUEL CERDÀ CIFRE fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l'empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d'autoritats administratives o judicials.